Hur man spelar hårdaste karibiska studhänder

Något som är väldigt intressant om Caribbean Stud är att det är praktiskt taget omöjligt att verkligen lära sig de perfekta strategierna. Det finns så mycket information mellan dina fem kort och deras förhållande till återförsäljarens kort som det är ganska överväldigande ibland. Medan många händer är lätta att spela i det här spelet är vi inte riktigt bekymrade över dem eftersom vi vill fokusera på områden där vi kan förbättra och göra vinster. Det är just därför vi ska ta en titt på de svåraste Caribbean Stud spelen som du kan hitta och visa dig hur du spelar dem.

Antag att återförsäljaren visar en 8 och vi har AKT84. Alla vet att AK-höga händer kan gå antingen i det här spelet, och vi måste bestämma om vi vill lägga upp eller höja. Det finns två viktiga drag i den här situationen som styr dig i rätt riktning. För det första är återförsäljarens upp kort lägre än en kung, och det ökar hans chanser att inte kvalificera vilket är ett bra resultat för oss. Det ökar också återförsäljarens chanser att ha en sämre ace-high hand än oss. För det andra matchar återförsäljarens uppkort en av oss. Det minskar risken för att återförsäljaren har ett par. All denna information kombineras för att göra denna situation en ganska tydlig ökning.

Låt oss titta på ett annat exempel på när återförsäljaren visar en K och vi har AKJ94. Det viktigaste att märka här är att återförsäljaren har en ess eller en kung, så chanserna att vi går in i AK-high ökar väsentligt. Det är också värt att notera att vi har en jack i vår hand (även om en drottning skulle fungera också). Det betyder att vi kommer att vinna den stora majoriteten av de AK-höga vs AK-höga mötena. Lägg till det med den minskade chansen att återförsäljaren har ett par som i handen innan, och vi har en rakt framåthöjning.

Till sist får vi en återförsäljare 7 mot vår AKQ86. Om dealerns kort inte matchar någon av oss i en AK-hög situation, kan vi bara hämta om vi har en drottning i vår hand och återförsäljarens kort slår inte mer än ett av våra kort. Så i detta scenario kan vi höja mot en 7, men vi skulle behöva vika mot en 9. Det är en mycket liten skillnad som visar hur svår dessa händer kan vara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *