Hög Par Strategier för online blackjack

När du spelar blackjack online ska du använda strategikortet om du har tillgång till det. Om du inte har tillgång till blackjack-strategikortet, har du inget annat alternativ än att memorera den optimala strategin för den specifika blackjack-varianten du spelar. Även om den här uppgiften kan vara svår, är det inte omöjligt eftersom det finns en logisk motivering i valen. I den här artikeln diskuteras den här motiveringen för höga par som delats i de första två korten. Par på åtta och över, inklusive ess, anses vara höga par. Den optimala blackjackstrategin är enklare för högpar eftersom den i stor utsträckning är oberoende av återförsäljarens upplöpande kort.

När du har ett par åttor borde du alltid dela upp. Ett handvärde av 16 sätter dig i ingen mans land. Du kan inte slå av rädsla för att bråka och det är inte tillräckligt bra att stå. Det är bättre att betala extra satsning och starta varje hand med ett värde av 8. När du har ett par nines börjar du med ett handvärde på 18. Detta är givetvis betydligt bättre än ett handvärde på 16. Men datorsimuleringar visa att man börjar med ett handvärde på 9 är bättre på grund av chansen att sluta med 19 eller 20. Detta beror på att nästan 40% av däcket består av kort värderas till 10 eller 11. Här kommer återförsäljarens uppåtkort i spel. Om dealern har ett 10-värde kort eller en ess, står han en bra chans att få en blackjack. I så fall är det inte värt att riskera det extra beloppet med en split. Du står och hoppas på det bästa.

Med ett par tiotusen står du, oavsett vad. Ett handvärde på 20 är nästan perfekt och det skulle vara dumt att störa det. Du delar alltid ett par essar. Det är en dålig strategi att gå vidare med en utgångspunkt på 12 eller 2, eftersom du sannolikt kommer att fastna någonstans runt 17 eller 18. Och det skulle vara galet att ge upp chansen att få en eller två blackjacks.

Det här är grundläggande strategier som måste finjusteras för den exakta Blackjack-varianten som du spelar. Antag att du spelar amerikansk blackjack med 4 eller flera däck och med återförsäljaren stående på mjukt 17. Då måste du justera ovanstående strategi. För ett par nines står du och delas inte om återförsäljaren visar en 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *