Den bästa insatsen i Online Craps

Den bästa insatsen i online craps är Free Odds Pass Line Bet. I den här artikeln beskrivs hur insatsen fungerar och de nummer som är associerade med den.

Du börjar med att placera en satsning på Pass Line Bet innan du kommer ut rollen. För nybörjare online craps spelare det klargörs att kommande roll är den första rollen i en ny session. Passeringslinjen spelar omedelbart om kommandot rullar är 7 eller 11. Det förlorar om kommandot rullar är 2, 3 eller 12. Om något annat nummer rullas, är detta nummer etablerat som en punkt. En markör placeras på det numret i layouten på skärmen online craps så att det inte finns någon förvirring i spelarnas sinnen. Pass Line-satsningen överförs till efterföljande rullar. Satsningen om poängen rullas igen före 7. Den förlorar om 7 rullas före punkten. Alla andra rullar är obetydliga. Därför kan satsningen fortsätta för ett antal rullar. Insatsen betalar jämn pengar och har en kanten på endast 1,4%.

Detta är det enkla Pass Line Bet. Expert online craps-spelare ska integrera detta med Free Odds-komponenten, som kommer in i spel efter det att poängen har upprättats. Du har då möjlighet att placera Free Odds Bet innan nästa roll. Några online casino craps spel ger dig ett val i Free Odds Bet. Single Free Odds-insatsen är lika med det ursprungliga Pass Line Bet. Double Free Odds-insatsen är dubbelt så stor som den ursprungliga Pass Line Bet. Resultaten för gratis odds spel är samma som pass linje satsning. Det betalas emellertid utan huskanten. För en poäng på 4 eller 10 är utbetalningen 2 till 1. För en poäng på 5 eller 9 är utbetalningen 3 till 2. För en poäng på 6 eller 8 är utbetalningen 6 till 5. Detta minskar huskanten i den kombinerade satsa till 0,8% för Single Odds Bet och till 0,6% för Double Odds Bet.

Den optimala strategin för Free Odds Pass Line-satsningen är enkel. Välj ett online craps-spel som erbjuder dubbla gratis odds. Placera det maximala belopp som din bankrulle tillåter på Pass Line Bet. När poängen är upprättad, gå sedan till Double Free Odds.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *